Temperatura täzeligi a

has gowy dünýä

BOLANG senagat doňduryjylary, buz maşynlary we sowadyjy ulgamlar üçin iň uly öndürijilerden biridir, sowuk saklaýyş taslamalarynda, tehnikalarda, zawodlarda, şeýle hem gaýtadan işlemek tehnologiýasynda we böleklerinde ýöriteleşendir.

Nantong Bolang sowadyjy enjamlar ş

Tejribeli çözgütler

onýyllyklaryň dowamynda

Önümlerimiz ISO9001 hil ulgamy şahadatnamasyny aldy,
CE şahadatnamasy, birnäçe patent we ulanyjylar tarapyndan ýokary baha berildi.

hakda

Bolang

Bolang elmydama “Tehnologiýa bazary öwrenýär, hil abraýy döredýär” düşünjesine eýerýär, sowadyjy tehnologiýany yzygiderli dowam etdirýär we öndürijilik, energiýa netijeliligi we gözegçilik nukdaýnazaryndan önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin amaly tejribe tejribesini birleşdirýär.

 • Buraw çiller
 • 20T 管 冰 机 3
 • AA
 • konteýner sowuk otag
 • CE 证书

ýakynda

HABARLAR

 • Buraw çiller we ykjam çiller: Tapawutlara düşünmek

  Çiller bazary dürli senagat we täjirçilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin sowadyş çözgütleriniň birnäçesini hödürleýär.Elýeterli dürli wariantlaryň arasynda nurbat çillerleri we ykjam çillerler, hersiniň özboluşly aýratynlyklary bolan meşhur saýlawlar hökmünde tapawutlanýar.Buraw çillerleri belli ...

 • Turbaly buz maşynynyň tehnologiýasy

  Ylmyň we tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen, turba buz maşyn tehnologiýasy sowuk saklaýyş pudagynda öwrülişikli üýtgeşmeleri başdan geçirdi.Bu tehnologiki täzelikler diňe bir sowadyjy enjamlaryň netijeliligini we öndürijiligini ýokarlandyrman, eýsem m ...

 • BOLANG-Kompaniýamyzyň bu “Sowadyjy we HVAC Indoneziýa 2023” -e gatnaşmagy üstünlikli netijä geldi!

  2023-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda Jakartadaky konwensiýa we sergi merkezinde üç günlük "Sowadyjy we HVAC Indoneziýa 2023" resmi taýdan tamamlandy, Nantong Bolang Energiýa Tygşytlaýyş Tehnologiýa Co., Ltd. sergide kompaniýanyň önümlerini we ak ýürekliligini görkezdi. ...

 • Konteýner sowuk otaglary: ykjam sowuk saklaýyş çözgütleri üçin oýun çalşyjy

  Häzirki döwürde çalt depginde ösýän senagatda täsirli, ygtybarly sowuk saklaýyş çözgütlerine zerurlyk hiç wagt beýle bolmandy.Konteýner sowuk ammaryna giriň, çalt zaýalanýan zatlaryň daşalmagy we saklanyş usulyny üýtgedýän täzeçillik çözgüdi.Köpugurlylygy, ykjamlygy, en ...

 • BOLANG energiýa netijeliligi CE şahadatnamasyny alýar

  BOLANG energiýa tygşytlamak ýakynda Europeanewropa Bileleşiginden CE şahadatnamasyny almagy başardy.Bu kepilnama, BOLANG Energy Saving tarapyndan öndürilen energiýa tygşytlaýjy önümleriň hilini we öndürijiligini ykrar edýär we Bleum Energy Saving-iň Europeanewropanyň energiýa tygşytlaýjysyna laýyk gelendigini görkezýär ...

Mysal üçin gözlegler

Müşderilerimiz

 • hyzmatdaşlar
 • NCD
 • HU ŞU TONG
 • hyzmatdaşlar
 • hyzmatdaşlar
 • Perik
 • BLUESTAR
 • Hefu naharlary
 • derýa
 • Bosen
 • hyzmatdaşlar
 • hyzmatdaşlar
 • UUANJING
 • hyzmatdaşlar